Logo netwerk vrouwen FNV  
9 juni 2015 | EDITIE 15
 

Schrijf mee aan ons verhaal !

De vakbeweging heeft een verhaal te vertellen. Een verhaal dat we allemaal goed kennen. Want de grondslag van de FNV vormt de samenvatting van dat verhaal. Maar de wereld om ons heen verandert. Technologische, economische en sociale ontwikkelingen hebben invloed op de wereld van het werk. Wat betekenen dergelijke ontwikkelingen voor het verhaal van de vakbeweging, voor óns verhaal? Welke stippen op de horizon willen we zetten? Wil je hierover meepraten? We willen je van harte uitnodigen om hierover mee te praten op vrijdag 19 juni 2015 van 12.00 tot 17.00 uur. Locatie : De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam. Aanmelden uiterlijk 9 juni bij Cassandra.deboer@fnvbouw.nl en vermeld daarbij:naam, adres, emailadres en je telefoonnummer waaronder je eventueel bereikbaar bent, je sector en je bond, je vrijwilligersfunctie of kaderfunctie.
 

Meedoen met internationaal vakbondswerk?

Meld je dan aan voor beide of een van onderstaande taken. FNV Mondiaal zoekt mensen uit de FNV netwerken die in de commissie zitting willen nemen die de sectoroverstijgende projecten uit het solidariteitsfonds goedkeurt. Vanuit het IZ comité van het ledenparlement is geopperd uit de FNV netwerken mensen te zoeken als een mooie aanvulling op de mensen die uit de sectoren komen. Geïnteresseerden kunnen mailen naar netwerkvrouwenfnv@gmail.com, dan sturen we aanvullende informatie. Het netwerk zal een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voordragen als afgevaardigden van het Netwerk Vrouwen FNV naar deze commissie. Daarnaast wil het Netwerk Vrouwen FNV een werkgroepje vormen van vrouwen die belangstelling hebben voor Internationaal vakbondswerk. Geïnteresseerden kunnen mailen naar netwerkvrouwenfnv@gmail.com
 

25 september 2015 Netwerk Vrouwen FNV

Het Netwerk Vrouwen FNV is bezig met het maken van een werkplan voor 2016. Maar ook dit jaar, na de zomer, zijn er natuurlijk weer diverse activiteiten, ook in de regio’s Zuid en Noord. De eerstvolgende landelijke activiteit is op zaterdag 25 september 2015 van 13.30 – 17.30 uur in Cursus en vergadercentrum Domstad. Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. De FNV Vrouwen eisen nog steeds: Economische onafhankelijkheid; slechts de helft van de vrouwen is economisch onafhankelijk. Gelijk loon voor gelijk werk; vrouwen verdienen 17% minder dan mannen voor hetzelfde soort werk. Goede verdeling van arbeid en zorgtaken; Mannen werken vooral betaald, vrouwen zorgen vooral onbetaald. De thema’s zijn nog steeds relevant voor vrouwen (en mannen). Daarom willen wij met vakbondsvrouwen van vroeger en nu in gesprek om te kijken hoe het anders kan. Wat kan en moet de Vakbeweging doen om deze zaken structureel te verbeteren. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan nu al. Stuur een mail naar netwerkvrouwenfnv@gmail.com. Of naar diversiteit@bg.fnv.nl. o.v.v. 25 september 2015.
 

Belangstelling om toezichthouder te worden?

De training Treed toe tot Toezicht. "Het zetje wat veel vrouwen nodig hebben!" start op 11 september 2015 van 10.00 tot 16.00 uur in de Cultuurboerderij, Weersterweg 22 in Den Horn, Groningen. De training is bedoeld voor vrouwen die zich oriënteren op een functie als commissaris of Lid van een Raad voor Toezicht. In de training krijg je informatie over Governance Codes in woningcorporaties, onderwijs, kinderopvang, cultuur e.a.sectoren en over de positie en rollen van De Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen. Er worden tips gegeven over solliciteren op toezichtsfuncties. Ook werken we aan een plan van aanpak. Informatie en aanmelding over deze training op www.bureau-aricia.nl of www.bureauberghuis.nl. Meer weten? Bel voor informatie Marieke Berghuis (06-22278175) of Gerrie de Heer (050 55150110 ) of stuur een e-mail m.berghuis@bureauberghuis.nl of aricia@hetnet.nl. Je krijgt dan een inschrijfformulier gemaild en t.z.t. ook een uitgebreider programma van de dag.
 

Vooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang

Ouders weten vanaf januari 2018 van tevoren wat de kinderopvang ze kost. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage de definitieve jaaropgave van het inkomen. Hierdoor zijn geen verrekeningen achteraf meer nodig. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher.

Lees meer
 
 

Website tegen seksediscriminatie in de wetenschap.

Op 2 juni lanceerden 4 hoogleraren een website tegen de seksediscriminatie binnen de wetenschap.

Lees meer
 
 

Nieuwe bedragen uitkeringen, toeslagen en minimumloon

Hierin zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Lees meer
 
 

Onderzoeksrapport positie vrouwen in Noord Brabant

De huidige positie van vrouwen in Noord Brabant is verslechterd, de ongelijkheid wordt groter. Er is beleid nodig dat kansen vergroot.

Lees meer
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Netwerk Vrouwen FNV
E-mail: post@fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | Amsterdam | www.fnvvrouw.nl