Netwerk Vrouwen FNV

Verslag workshop Economische Zelfstandigheid en Diversiteit – Region Flevoland

Op 14 juni jongstleden hebben Seema Kanhai en Desiree van Lent, adviseurs Diversiteit FNV, een workshop Economische Zelfstandigheid gegeven in , Laarstaete Lelystad, bij regio Netwerk Vrouwen FNV Flevoland. Er waren 11 deelnemers.

 

Men spreekt van economisch zelfstandig wanneer men minstens netto 70% minimumloon verdient met betaalde arbeid. Dit komt neer op 1067,22 euro bruto per maand. Vaak hebben vrouwen naast een goed verdienende man (partner) een deeltijd baan, of kiezen ervoor niet buitenshuis te werken om voor de kinderen te zorgen. Vrouwen kunnen meer economisch zelfstandig worden als werkgevers het mogelijk maken om de werktijden op de privétijden af te stemmen, en vanuit huis te werken.

Bijeenkomst economische zelfstandigheid Flevoland

Diversiteit

Binnen de FNV zijn er verschillende netwerk groepen actief, netwerk vrouwen, netwerk jongeren, netwerk roze en netwerk wereld burgers. Iedere groep biedt cursussen, trainingen en workshops aan leden, kaderleden en bestuurders. Om mee te kunnen praten in het ledenparlemend heeft een netwerk minimaal 1500 leden nodig, daarom is het nuttig om naast het algemene lidmaatschap je ook aan te melden bij het netwerk van je keuze, dat is gratis maar niet voor niks.