Netwerk Vrouwen FNV

Verslag internationale trainingseminar – Belarus

Persoonlijk verslag van internationaal trainingseminar voor het vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbondsfederatie BKDP 12-13 maart 2016

Door: Silvana Francken, kaderlid FNV Spoor en lid van de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) van het Netwerk Vrouwen FNV

Ik ben Silvana Francken, actief kaderlid bij FNV Spoor. Vorig jaar zag ik op de website van de FNV dat ze vrouwen vroegen voor de werkgroep internationaal van het Netwerk Vrouwen FNV. Ik heb me aangemeld en ben een keer naar een bijeenkomst gegaan. Een inspirerend clubje dames uit allerlei geledingen. Leuk! in december mocht ik aansluiten bij de ontvangst van een Japanse delegatie vrouwen in Amsterdam. Toen ik begin februari een mail kreeg of er vrouwen geïnteresseerd waren om deel te nemen aan een seminar in Belarus heb ik positief geantwoord. Belarus heeft namelijk een speciaal plekje in mijn hart aangezien mijn gezin jarenlang gastouder is geweest van Wit Russische kinderen.

Nou ik had het geluk dat ik mee mocht. Franny Parren van TIE  kreeg mijn  paspoort opgestuurd, pasfoto, regelde visa en mailde ons het programma zodat we ons konden voor bereiden. Spannend…..

Op vrijdag 11 maart gingen we met Belavia Airlines naar Minsk. Daar aangekomen werden we door Siarhei Antusevich opgehaald van het vliegveld. Verslag WIS maartGelijk ons eerste contact met de Vice Voorzitter van de onafhankelijke Vakbond van Belarus. ’s Avonds in het hotel met hem en de tolk Oleg Podolinski gegeten. Heerlijk trouwens, Russische specialiteiten Borschtje en Draniki. Maar ook mijn eerste moment van oprechte verbazing. Oleg vertelde ons dat er 3 weken geleden een demonstratie was geweest waar niemand gearresteerd was….dit was een hoogtepunt in de geschiedenis van de BKDP. Ook vertelden ze dat de ILO en BKDP  nog steeds rapporteren over arbeids- en vakbondsrechten schendingen, met name rond een nieuw decreet “ter voorkoming van een parasitaire levensstijl”. Dit decreet houdt in dat mensen die geen inkomen hebben een “belasting “moeten betalen van 250 dollar per jaar !!!! Er is hier nog een hoop werk te doen!!

Op zaterdag begon het seminar met 21 dames uit heel Belarus waaronder Soligorsk, Mogilev, Brest en Minsk. Na een spannende binnenkomer van onze kant (20 minuten vast gezeten in een lift) gingen we met de dames naar een aparte ruimte. Franny zette muziek op en we gingen rustig bewegen, elkaar recht in de ogen aankijken en elkaar een goede morgen wensen. Dit was een warm welkom, de dames genoten van elkaar en van de sfeer. Je kon merken dat ze blij waren elkaar weer te zien. Daarna een voorstel rondje. De vrouwen willen erg graag vertellen wat ze doen, waarom ze bij de vakbond zijn en zijn daar ook erg trots op . Franny vertelde over competenties en wat dan ook onze valkuilen kunnen zijn. Ze vroeg ons allemaal een lijst in te vullen over onze kwaliteiten en hier met elkaar over in gesprek te gaan. Wat zijn je kwaliteiten en hoe zijn die belangrijk binnen je vakbondswerk? Ik merkte dat de vrouwen dit moeilijk vinden. Ze zijn, denk ik niet gewend over hun gevoelens te praten. Maar na enige overtuiging gaan ze helemaal los. Ze benoemen elkaars kwaliteiten en valkuilen…..en het werd een gezellige boel. Na een heerlijke lunch mochten Marion (collega kaderlid die werkt bij Albermarle) en ik onze presentatie geven. Marion vertelde over haar werk en over de veiligheidsaspecten op haar werk . Ik vertelde over de actie die de bonden bij NS hebben gevoerd over de sociale veiligheid op de trein ( 2 mensen op elke trein na 22.00 uur). De dames wilde alles over ons weten, hoe we het werk doen, hoe we acties voor bereiden maar ook wat ons salaris is. Er ontstaat een dierbaar contact……..

De dag eindigt met een diner in het hotel waar de dames logeren. Aliaksandr Yarashuk  de voorzitter van de BKDP, Siarhei en Oleg sloten ook aan . Er volgenden talloze speeches waar in zeker heel veel dank , solidariteit , steun en vriendschap werden benoemd.

Op zondag begonnen we de dag weer met wat rek en strek oefeningen tot grote hilariteit…Het serieuze gedeelte volgde :  hoe krijgen we andere werknemers overtuigd lid te worden van de bond? Door het 5 stappen plan te bespreken en toe te passen: stap 1) Spreek ik tot de juiste persoon? Stap 2) maak het probleem persoonlijk….Wat wil jij hier veranderen? Stap 3) Wie heeft dit besloten?  Wat doe jij als dit gebeurt ? stap 4) Kan jij deze situatie verbeteren?  En stap 5) benoemen dat of we doen het samen en proberen iets te veranderen of je doet niet mee en zaken blijven zoals ze zijn! … Er volgde een interessante discussie. Marion en ik  hebben ook 2 dames geïnterviewd over hun vakbondswerk en hun leerdoel van deze seminar.

Verslag WIS maart1

Hierna gingen  de vrouwen een collage maken uit meegebrachte tijdschriften. De bedoeling was dat de collage  zou laten zien hoe zij zich voelen, wat ze van het seminar geleerd hadden en wat ze mee zouden nemen richting huis en eigen werkplek.  Ze gingen erg enthousiast aan het werk en waren supertrots op het resultaat!! En ze wilden er ook allemaal over vertellen….wat dus ook gebeurde…!! Na een heleboel groepsfoto’s gemaakt te hebben, cadeautjes  uitgewisseld, facebook accounts toegevoegd  en email adressen gedeeld nemen we hartelijk afscheid. Afscheid van vrouwen die zich enorm gesteund voelen door onze aanwezigheid. Vrouwen die enorm solidair zijn naar elkaar toe, vrouwen waar een enorme kracht in zit om vakbondswerk te doen. Vrouwen die een verandering willen en kunnen realiseren!

Na een evaluatie gesprek met het bestuur van de BKDP eindigen we de middag met een wandeling door zonnig en koud  Minsk. ‘s avonds wederom een etentje met het hoofdbestuur tijdens het diner waar we een echt constructief gesprek hadden. Vragen gesteld waarin we elkaars acties delen,  verwachtingen uit spreken, dankbaarheid benoemen ….

Op maandag vlogen we terug naar Amsterdam met mijn rugzak vol ervaringen die ik zeker zal delen met de WIS , mijn kadergroep en mijn divisieraad bij FNV Spoor