Netwerk Vrouwen FNV

Verslag FNV Ladies Rights day 2017

Op zaterdag 11 maart vierde Netwerk Vrouwen FNV Internationale Vrouwendag met een mooi evenement. En hoe kun je het vieren van internationale vrouwendag het beste beginnen in het jaar dat Nederlandse vrouwen 100 jaar kiesrecht hebben? Met de film Suffragette. Een film over de strijd om gelijke rechten van vrouwen in Groot Brittannië. Een film die je doet beseffen hoe ver vrouwen sindsdien zijn gekomen maar ook een film die je stil laat staan bij de ongelijkheid die vrouwen nog steeds dagelijks ervaren.

Bestuur Netwerk Vrouwen FNV op Internationale Vrouwendag viering

Dit jaar was het thema invloed uitoefenen. Want, we willen allemaal wel eens dat er dingen in onze omgeving, op het werk of in onze privésituatie veranderen, maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe oefen je invloed uit? En wat heb je daarvoor nodig? Om antwoord te vinden op deze vragen en om tips te krijgen hoe je dat zelf kunt doen in de verschillende onderdelen in je leven heeft het Netwerk Vrouwen een spel ontwikkeld dat we deze middag hebben gespeeld.

 

Na de opening en inspirerende speech van Catelene Passchier en een korte uitleg over het spel werden de aanwezige vrouwen opgedeeld in verschillende groepen, die vooraf aan hadden gegeven interesse te hebben in bepaalde thema’s zoals; werk-privé balans, leven lang leren en economische zelfstandigheid. Het spel bestond uit 3 rondes: een ik-ronde, een wij-ronde en een zij-ronde. Op deze manier konden de vrouwen kennis opdoen over hoe zij op de drie niveaus invloed uit kunnen oefenen.

 

Tijdens de ik-ronde kregen de vrouwen een workshop Feedback geven. Trainers Karen de Vries en Stephanie van Rossum zetten het feedback geven in als techniek om invloed uit te oefenen op situaties waarvan je wilt dat deze anders verlopen. Feedback geven kun je namelijk doen zonder dat je daarbij met een vinger wijst naar de ander maar juist door aan te geven wat het met je doet en te vertellen hoe je het graag het graag wel ziet.

 

Voor de Wij-ronde konden de deelnemende vrouwen aanschuiven aan de Tafels van Invloed, waar veel inspirerende vrouwen zaten die zich op verschillenden manieren verenigd hebben. Deze vrouwen vertelden over hoe zij invloed uitoefenen door in een bestuur, medezeggenschapsraad of een andersoortig initiatief zitting te nemen en op die manier in staat zijn om dingen te veranderen.

 

In de Zij-ronde konden de deelnemende vrouwen speed daten met echte powervrouwen zoals Erica Schaper, algemeen directeur van de FNV, Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor Groenlinks en Marika Biacsics, voorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg. Aan deze powervrouwen konden de vrouwen allerlei vragen stellen en gaven zij tips die de vrouwen erg hebben weten te inspireren.

 

Tussen de rondes door kregen de groepen vragen die zij moest beantwoorden om punten te krijgen. Hierdoor ontstond een fijn gevoel van saamhorigheid doordat de vrouwen samen moesten werken om de vragen te kunnen beantwoorden. Door elkaar complimenten te geven konden de vrouwen bonuspunten krijgen. Dit maakte dat de vrouwen mooie dingen naar elkaar uitspraken en ook bewust een compliment in ontvangst namen.

 

Nadat alle punten bij elkaar waren opgeteld overhandigde dagvoorzitter Irene Hemelaar de hoofdprijs aan team 1: een oorkonde en een winnaarslunch met FNV Topvrouwen Catelene Passchier en Mariette Pattijn op 16 mei. De dag werd muzikaal afgesloten door Iris Penning. Al met al was het een intensieve en inspirerende dag, voor zowel de deelnemende vrouwen als voor alle vrouwen die waren uitgenodigd om te vertellen over hun werk, als voor de organisatie.

 

 

Foto’s
Bekijk hier het fotoalbum van de FNV Ladies Rights day 2017. Fotografie: Roos Trommelen

 

FNV Vrouw

Klik hier voor het verslag op de website van FNV Vrouw