Netwerk Vrouwen FNV

Regio Zuid

De leden van kerngroep van het regionaal Netwerk vrouwen FNV Zuid Nederland zijn de vrouwen die als eerste gehoor gaven aan de oproep vanuit netwerk vrouwen FNV om zich aan te melden voor het netwerk in oprichting. Al gauw kwamen daaruit onderstaande vrouwen in beeld  vrouwen, die enthousiast bereid waren mee te werken in de voorbereiding en uitvoering van de regionale netwerk bijeenkomsten. In het 1,5 jarig bestaan van netwerk  vrouwen FNV Zuid zijn er mini-workshops gegeven, met de thema’s  onderhandelen,  netwerken,  wensen in de cao,  werk en prive in balans, echte banen, voorkomen van werkstress. Verder is er een  trainingsdag uitgevoerd.

 

foto zuid

Van rechts naar links:

Marijke Lok,

Desiree van Lent,

Lilian Terwind,

Jola Rijksen,

Els Brouns.

Foto Liesbeth van Wordragen

 

 

 

Desiree van Lent is adviseur diversiteit van de FNV en de coördinator van het regionaal netwerk. Eerder was Desiree werkzaam als bestuurder bij FNV Bondgenoten, onder meer vanuit het kantoor in Eindhoven.

 

Lilian Terwint-Willems is werkzaam bij DSM en heeft daarnaast een eigen coaching bureau, PRANAKOMPAS, van waaruit ze trainingen aanbiedt. Zij heeft al meermalen ook voor het netwerk trainingen uitgevoerd en op 3 juni as. biedt Lilian de training Personal Branding aan, een zelf ontwikkeld onderdeel uit haar programma.

 

Jola Rijksen heeft zich laten kennen als uitstekende gastvrouw, die bij iedere bijeenkomst de deelneemsters welkom heet en wegwijs maakt in het programma. Daarnaast ondersteunt zij de bijeenkomsten inhoudelijk.

 

Marijke Lok is regionaal bestuurder van de AOB en heeft de landelijke onderwerpen: Arbeid, Zorg & Kinderopvang, en Gelijke behandeling in haar pakket. Marijke is werkzaam vanuit het vakbondshuis in Eindhoven, waar het regionaal Netwerk doorgaans onderdak vindt en zij ziet er op toe dat de beheerder weet wat nodig is voor de organisatorische voorbereiding

 

Liesbeth van Wordragen, heeft haar sporen binnen het Netwerk inmiddels ruimschoots verdiend als fotografe bij de bijeenkomsten. Wegens drukke bezigheden heeft zij zich onlangs terug getrokken als lid van de werkgroep

 

Els Brouns, tot de juni 2013 algemeen secretaris van FNV Vrouw en lid van de werkgroep geschiedenis van vrouwen in de Nederlandse vakbeweging. Zij ondersteunt de bijeenkomsten inhoudelijk en praktisch en geeft zelf ook workshops  voor  vrouwenbijeenkomsten.

 

Activiteiten in 2016

 

Trainingsdagen

 

In 2016 wordt de jaarlijkse themadag tweemaal aangeboden en wel op 3 juni in Eindhoven en op 7 oktober in Sittard. Locaties zijn nog niet bekend. Deelnemers maken vooraf een keuze uit de twee thema’s die aan bod komen:

  • Onderhandelen voor gevorderden
  • Personal Branding, door Lilian Terwint, die op dit onderwerp haar sporen o. a. verdiend heeft bij DSM

Deelname is beperkt, omdat de trainingen voor maximaal 12 tot 15 vrouwen zijn. Vrouwen krijgen aan het einde van deze trainingsdagen een certificaat van deelname uitgereikt.

 

Avondbijeenkomsten

 

De eerste avondbijeenkomst is van het voorjaar verplaatst naar 28 september. Het thema voor die avond is:

  • Vrouwen breken door het glazen plafond

 

Vervolgens de tweede avondbijeenkomst, op donderdag 17 november, is gewijd aan:

  • Veiligheid op het werk, sociale veiligheid

De uitvoering hiervan is toegezegd door Jennifer Meijer, coördinator FNV Vrouw. Voor FNV Vrouw is veiligheid in brede zin het jaarthema.

 

De avondbijeenkomsten zijn zoals gebruikelijk in Eindhoven, vakbondsgebouw aan de Dr. Cuijperslaan. Gelegenheid om een hapje te eten vanaf 17.30 uur, de bijeenkomst begint om 18.30 uur en wordt om 21.30 uur afgesloten.

 

Overige activiteiten zijn deelname aan de Netwerkraad, tweemaal per jaar, en activiteiten die worden aangeboden door het landelijke Netwerk Vrouwen FNV