Netwerk Vrouwen FNV

Regio Flevoland

Welkom bij  Vrouwengroep Flevoland.

 

Nieuwsbrief 2017

 

Na de kennismakingsbijeenkomst in november 2014 is de Vrouwengroep Flevoland van de ABVAKABO langzaam overgegaan naar het Netwerk Vrouwen FNV. En sinds januari 2015 opereren wij onder deze naam. Verder is er aan onze inzet en werkwijze niet zoveel veranderd.

 

Het Netwerk Vrouwen FNV is een netwerk van vrouwelijke leden die zich sector overstijgend willen verenigen en verbinden binnen de FNV. Verder zet het Netwerk zich in samen met andere vertegenwoordigers uit de sectoren voor vakbondsthema’s die voor vrouwen extra van belang zijn.

 

Enkele feiten:

 • Arbeidsdeelname van Vrouwen in 2015 was 60,5%, van mannen 70%
 • Het aandeel van Vrouwen in de beroepsbevolking was bijna 45%
 • 72% van de vrouwen in Nederland werkt in deeltijd
 • Meer vrouwen dan mannen combineren werk- en zorgtaken en hebben te maken met seksuele intimidatie op de werkplek

 

Gezien de grote verschillen in  inkomens-  en arbeidspositie tussen vrouwen en mannen is extra aandacht binnen de FNV voor de positie van vrouwen nog steeds noodzakelijk, zoals uit bovenstaande cijfers duidelijk wordt.

 

Het Netwerk Vrouwen FNV Flevoland heeft in 2015 de volgende bijeenkomsten georganiseerd

 • Timemanagement
 • Veranderingen in de Zorg
 • Persoonlijke Effectiviteit

 

Ook hebben wij ons bezig gehouden met het vergroten van de zichtbaarheid van de bond door deel te nemen aan verschillende activiteiten zoals Internationale Vrouwendag, zowel in Lelystad als bij de landelijke activiteiten.

 

In Lelystad zijn wij mede organisator van het evenement.

 • Vrouwennetwerk Lelystad
 • Participatiesymposium
 • Deelname aan de Netwerkraad Vrouwen FNV

 

Het bestuur

Froukje Krol is in de commissie Kaderwerk en Kaderleden benoemd

Twee bestuursleden van de Vrouwengroep hebben afscheid genomen en we zijn blij met de  4 nieuwe leden.

Flevoland

In 2016 gaan wij door als:

Netwerk Vrouwen FNV Flevoland

Ook in 2016 organiseren wij een keer per kwartaal diverse bijeenkomsten. Deze zullen plaatsvinden in Almere en/of Lelystad. Wij gaan hiervan iedereen op de hoogte houden door middel van de (digitale) nieuwsbrief en onze facebookpagina:  Vrouwengroep Flevoland Abvakabo FNV.

 

Dus meld je aan en like de Facebookpagina!!

 

Bijeenkomsten

Dit zijn (voorlopig) de activiteiten/thema’s  die we gaan bijwonen en/of organiseren

 • Internationale Vrouwendag Maart 2016
 • Economische Zelfstandigheid
 • Toe aan ander werk? /Op zoek naar je droombaan
 • Social media/digitaal solliciteren
 • Vrouwen en de vakbond

 

Wil je je ook aansluiten en meedoen bij het Netwerk Vrouwen FNV Flevoland? Meld je aan

 

Hoe bereik je ons:

Netwerk Vrouwen FNV Flevoland
Meentweg 10A
8224 BP Lelystad

e-mail:Lelystad@abvakabo.nl

Onze Facebookpagina

 

Als je de nieuwsbrief wilt ontvangen mail dan even. Dan ben je er zeker van dat je op de hoogte blijft van onze activiteiten.