Netwerk Vrouwen FNV

Links

Websites van Vrouwen (koepel) organisaties:
De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is een platform van vrouwenorganisaties, opgericht in 1898. FNV Vrouw is al tientallen jaren lid van de NVR. De achterban van de NVR omvat beroepsmatig, politiek en maatschappelijk georganiseerde vrouwen, huisvrouwen, agrarische en plattelandsvrouwen, vrouwelijke ondernemers en vrouwenorganisaties met een levensbeschouwelijke achtergrond. De missie van de NVR is te bewerkstelligen dat vrouwen met hun kennis en ervaring daadwerkelijk – en op alle terreinen in de samenleving – de gewenste medeverantwoordelijkheid op zich nemen.
Netwerk Vrouwen FNV is, via de FNV, partner in WOMEN Inc. en werkt samen met WOMEN Inc. in een aantal projecten. WOMEN Inc. organiseert bijeenkomsten, festivals, acties en netwerken waarin vrouwen, mannen, bedrijven, overheden en instanties zijn vertegenwoordigd om verandering te bewerkstelligen in het belang van vrouwen en in het belang van de maatschappij in haar geheel.
WE CAN voert actie om geweld te stoppen en een eind te maken aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. FNV Vrouw is partner van WE CAN.
Bij de Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV)  is er een apartstuk over Vakbondshistorie Vakbondsvrouwen. Vrouwen hebben binnen de vakbeweging geleidelijk aan en vaak tegen de stroom in hun plaats veroverd.  Waar hielden vakbondsvrouwen zich mee bezig? Wie waren ze en welke rol speelden ze? Over bekende en onbekende vakbondsvrouwen, hun organisaties, belangrijke gebeurtenissen, acties en de thema’s die ze binnen de vakbeweging op de kaart hebben gezet. Op deze site komen er elke keer weer stukjes bij over de geschiedenis van vakbondsvrouwen.
Weblogs
Anya Meulenbelt weblog solidariteit
Websites van FNV en vakbonden:
Website FNV
FNV vrouw is opgericht op 27 januari 1948 als aparte vakbond naast de FNV. Van Vrouwenbond NVV via FNV Vrouwenbond naar FNV Vrouw. In die tijd was de vakbond een echt mannenbolwerk waar vrouwen niets te zeggen hadden. FNV Vrouw richtte daarop haar eigen bond op om zo beter op te kunnen komen voor de werkende vrouw. In haar meer dan 65 jarig bestaan is er veel verandert maar de positie van vrouwen is nog altijd niet gelijkwaardig aan die van mannen. Daarvoor streden we vroeger en daarvoor strijden we nog steeds, in solidariteit en met Lef!
Alle FNV bonden op een rijtje: ABVAKABO FNV – voor ambtenaren en zorg & welzijn.
AFMP FNV –  voor militair personeel.
ANBO – voor ouderen.
AOb – voor het onderwijs.
FNV Bondgenoten – voor de metaal, industrie, vervoer, zakelijke dienstverlening en handel.
FNV Bouw – voor de bouwsector.
FNV Horeca – voor de horecabranche.
FNV Kiem – voor de grafimedia, (podium)kunst en entertainment.
FNV Marver – voor de marechaussee.
FNV Mooi – voor de branches uiterlijke verzorging.
FNV Sport – voor trainers, instructeurs e.d. in de sportbranche.
FNV Zbo – voor zelfstandigen in de bouw.
FNV Zelfstandigen – voor ZZP’ers.
Nautilus International – voor de vaart, offshore, waterbouw.
NL Sporter – voor topsporters (behalve contractspelers voetbal).
NPB – voor de politie.
NVJ – voor journalisten.
VVCS – voor voetballers met een contract